Skip to content Skip to footer

 opracowanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe na etapie postępowania sądowego  sprawy rozwód, separacja  sprawy o alimenty  sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem…

 pomoc prawna na rzecz wykonawców oraz zamawiających na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia  sporządzanie…