Skip to content Skip to footer

Prawo gospodarcze

  • przygotowanie oraz opiniowanie umów

  • zakładanie spółek prawa handlowego
  • sporządzanie opinii prawnych na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej
  • obsługa zgromadzeń wspólników
  • sporządzanie wniosków do KRS
  • zastępstwo procesowe na etapie postępowania sądowego